Termeni și condiții

Acest site este operat de către SC Medical Devices Solutions SRL, o societate cu răspundere limitată organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în B-dul 22 Decembrie 1989, Nr. 48 Târgu-Mureș 540124, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J26/783/2010 cod unic de înregistrare RO27749590  (denumită în continuare „Dopuri de Urechi”), număr de telefon 0737.514.814 și adresă de e-mail office@dopurideurechi.ro.

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile înainte de a utiliza acest site web și de a efectua orice comandă prin intermediul acestuia.

Dacă aveți orice întrebări cu privire la Termeni și Condiții va rugăm să contactați un consilier Dopuri de Urechi la numărul de telefon 0737.514.814.

Dopuri de Urechi se obligă ca datele personale ale Cumpărătorului să nu fie difuzate către terți. Cumpărătorului îi sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

Cumpărătorul își dă acordul ca datele sale cu caracter personal să fie stocate și prelucrate de vânzător și de a primi pe viitor informații despre noi oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing direct. În condițiile Legii 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal și la cererea scrisă a Cumpărătorului, datată și semnată, expediată pe adresa Dopuri de Urechi, acesta se obligă:

  • Să confirme solicitantului, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, dacă prelucrează sau nu datele sale personale
  • Să rectifice, să actualizeze, să blocheze sau să șteargă datele a căror prelucrare nu este conform Legii 677/2001 pentru protecția datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, în mod gratuit
  • Să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Cumpărătorul este de acord să primească obiecte promoționale, produse gratuite, precum și informații prin postă, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la Dopuri de Urechi și partenerii săi.

Prin încheierea acestui acord, Cumpărătorul se obligă să accepte Termenii și condițiile Dopuri de Urechi.